geri
 
 Özel Sektör Şirketler  Kamu Kurumları  İlk, Orta Öğretim & Liseler
           
 Üniversiteler & Eğitim
 Kurumları
 STK'lar  Danışmanlık Firmalarında


 

ÜNİVERSİTELER ve EĞİTİM KURUMLARINDA MENTORLUK PROGRAMLARI

Yazdırmak için tıklayın!

Günümüzde Üniversitelerde çoğu öğrenci, bursiyer ve mezunlar kendi öğrenme deneyimlerinin bir parçası olarak mentorluk programından faydalanmakta olup, aynı zamanda öğretim üyeleri ve personelinde eğitim ve akademik kariyerlerini geliştirmek ve zenginleştirmek için mentorluk programlarından üst düzeyde faydalanabilir.

Mentorluk öğrenme ilişkisi, eşleşme tarafları olan yeni yetenekler ve deneyimli çalışanlar arasında iş-yaşam dengesi, bilgi, deneyim paylaşımı, beceri geliştirme, kaynaklara erişim, teknik çalışmalar için plan geliştirmek ve kurumun deneyimli üyelerinin mentor olarak verecekleri destekle, proje/ekip/komite çalışmalarına rehberlik yapmaları gibi bir çok açıdan fayda yaratabilir.

Mentorluk, yeni yeteneklerin kurum kültürüne, çalışma dinamiklerine verimli bir şekilde adaptasyonunu sağlamak için öğretim üyeleri, çalışanlar, öğrenciler, bursiyerler ve mezunlar arasında öğrenme ilişkisine dayanan köprüler oluşturmak açısından kullanılabilir.

Öğrenme Ortağı, üniversitelerde faklı gruplar için kurumların stratejik hedeflerine uygun olabilecek mentorluk programları ( Birebir Geleneksel Mentorluk Programları, Grup Mentorluk Programları, E- Mentorluk Programları, Eş Düzey Mentorluk Programları ) arasından, Kurum yetkilileriyle birlikte oluşturulacak Kurum içi mentorluk programları dahilinde, aşağıdaki alanlarda size yardımcı olabilir:

Öğretim Görevlilerinin gelişimine yönelik öğrenme programları oluşturmak,

Öğretim görevlilerinin gelişimine yönelik öğrenme liderleri yetiştirmek,

Üniversite içinde çeşitli gelişim programlarının desteklenmesi,

Yeni işe başlayan Öğretim görevlilerinin oryantasyonu, tutundurma,

Üniversite Öğrencilerine yönelik farkındalık ve kariyer odaklı öğrenme İlişkileri,

Bilgi yönetimi ve transferi, eğitim desteği,

Profesyonel kimlik ve beceri geliştirme,

Gelişim / Aksiyon planları,

Yeniden yapılanma süreçleri,

Sosyal sorumluluk projeleri…

Öğrenme Ortağı, özellikle Üniversiteler için aşağıda belirtilen gelişim alanlarında yürütülecek çalışmalarda, Öğrenme çemberleri uygulamalarının (Aktif Öğrenme prensipleri dahilinde yapılandırılmış, Birebir Mentorluk, E-Mentorluk programları ile desteklenebilen Grup Mentorluk programlarının) oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasına yardımcı olarak, hedeflenen gelişim düzeyi ve sonuçlara ulaşmanıza destek olabilir.

Üniversitelerde “Öğrenme Çemberleri” modeline ilişkin örnek konu başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Üniversiteler için “Öğrenme Ortağı/ Mentor” yetiştirme Öğrenme Çemberleri

Üniversiteler için “Öğrenme Liderleri” yetiştirme Öğrenme Çemberleri

Üniversiteler için “Kariyer Gelişimi Kolaylaştırıcısı” yetiştirme Öğrenme Çemberleri

Üniversiteler için “Yeni Öğretim Görevlileri için gelişimi destek” Öğrenme Çemberleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Tasarım ve Geliştirme Öğrenme Çemberleri

Üniversiteler için “Üniversiteden İş Hayatına Hazırlık” Öğrenme Çemberleri

Örnek Uygulamalar
 

 

           
 Şirketlere Özel
 Mentorluk Programları
 Kurumlarda Mentorluk
 Programları
 Size Özel Mentorluk  Programı Tasarlamak