geri
 
 STK'lar için Kurumsal  Değerlendirme  STK Yöneticileri için  Liderlik Programı ve  Öğrenme Grupları  STK Sürdürülebilirlik ve  Kaynak Geliştirme  Programı
           
 STK'lar için Mentorluk  Programları  STK'lar için KSS  Programları ve STK Rolü  Size Özel bir Bursiyer  Mentorluk Programı  Tasarlamak


 

STK’lar için Sürdürülebilirlik ve Kaynak Geliştirme Programı Eylem Planı

Yazdırmak için tıklayın!

Öğrenme Ortağı, STK’lar için kurumsal değerlendirme ve ihtiyaç analizinde ön plana çıkan stratejik öncelikleri dikkate alarak, YK ile koordineli bir çalışma planı dahilinde Sürdürülebilirlik ve kaynak geliştirme programlarının tasarlanması, strateji ile birlikte STK’ya özel model, ürün ve araçlar ile ekiplerin oluşturulmasına yönelik olarak süreç tasarımı, eğitim, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında size destek olabilir.