geri
 
 STK'lar için Kurumsal  Değerlendirme  STK Yöneticileri için  Liderlik Programı ve  Öğrenme Grupları  STK Sürdürülebilirlik ve  Kaynak Geliştirme  Programı
           
 STK'lar için Mentorluk  Programları  STK'lar için KSS  Programları ve STK Rolü  Size Özel bir Bursiyer  Mentorluk Programı  Tasarlamak


 

STK Yöneticileri için Liderlik Programı ve Öğrenme Grupları

Yazdırmak için tıklayın!

Öğrenme Ortağı, STK’lar için kurumsal değerlendirme ve ihtiyaç analizinde ön plana çıkan stratejik öncelikler dahilinde, kurum kültürü, iklimi ve liderlik tarzlarının, öğrenme ve gelişimi destekleyecek şekilde güçlenmesini ve gelişmesini sağlayacak, Kurum içi Liderlik Programları ve bu süreci destekleyen Öğrenme Çemberlerinin tasarımı, eğitim, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında size destek olabilir.