geri
 
 STK'lar için Kurumsal  Değerlendirme  STK Yöneticileri için  Liderlik Programı ve  Öğrenme Grupları  STK Sürdürülebilirlik ve  Kaynak Geliştirme  Programı
           
 STK'lar için Mentorluk  Programları  STK'lar için KSS  Programları ve STK Rolü  Size Özel bir Bursiyer  Mentorluk Programı  Tasarlamak


 

STK’lar için Kurumsal Değerlendirme

Yazdırmak için tıklayın!

Öğrenme Ortağı, STK lar için temel kurumsal yaşam alanlarında mevcut durum değerlendirmesi ve ihtiyaç analizine dayanan bir kurumsal değerlendirme çalışması yapılabilir. Bu çerçevede güçlü yanlar ve gelişim alanları üzerinden öncelikli hedefler belirlenerek, kapasite gelişimine yönelik kurum içi ve dışı paydaşların işbirliğine dayalı bir eylem planı geliştirilmenize destek olabilir.