geri
 
 STK'lar için Kurumsal  Değerlendirme  STK Yöneticileri için  Liderlik Programı ve  Öğrenme Grupları  STK Sürdürülebilirlik ve  Kaynak Geliştirme  Programı
           
 STK'lar için Mentorluk  Programları  STK'lar için KSS  Programları ve STK Rolü  Size Özel bir Bursiyer  Mentorluk Programı  Tasarlamak


 

STK’lar için KSS Programları ve STK rolü

Yazdırmak için tıklayın!

Öğrenme Ortağı, STK’ların Kurumsal Sosyal sorumluluk (KSS) Projelerinde taşımakta olduğu Liderlik rolü ve potansiyel katkı alanları, STK Kurumsal değerlendirme ve SWOT analizinde ön plana çıkan stratejik öncelikler dahilinde, mentorluk programlarıyla desteklenen öğrenme odaklı KSS projelerinde çözümler ortağı olarak rol almanıza destek olabilir.

Bu çerçevede YK ile birlikte gerçekleştirilecek tasarım toplantısının ardından, kullanılabilecek öğrenme modellerini ön plana çıkaracak şekilde potansiyel uygulama seçenekleri sunabiliriz. Tasarım toplantısını takiben oluşturulan model üzerinden gerekli planlama dahilinde hazırlık, eğitim, uygulama, izleme, destek ve değerlendirme aşamalarında destek olabiliriz.

Öğrenme Ortağı, STK olarak hazırlayacağınız Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinizde zenginleştirilmiş çoklu öğrenme modelleri dahilinde uygulanabilecek Gelişimsel Mentorluk Programlarının (Aktif Öğrenme prensipleri dahilinde yapılandırılmış, Birebir Mentorluk, Grup Mentorluk ve E-Mentorluk programlarının) oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasıyla destekleyerek, hedeflenen gelişim düzeyi ve sonuçlara ulaşmanıza destek olabilir.

Örnek Uygulamalar