geri
 
 STK'lar için Kurumsal  Değerlendirme  STK Yöneticileri için  Liderlik Programı ve  Öğrenme Grupları  STK Sürdürülebilirlik ve  Kaynak Geliştirme  Programı
           
 STK'lar için Mentorluk  Programları  STK'lar için KSS  Programları ve STK Rolü  Size Özel bir Bursiyer  Mentorluk Programı  Tasarlamak


 

STK’lar için Mentorluk Programları

Yazdırmak için tıklayın!

Öğrenme Ortağı, STK’lar için liderlik gelişimi, gönüllü katılımı, yapı içinde öğrenme iklimi oluşturmak, bursiyer programlarını (mezunlar, bursiyerler) desteklemek amacıyla uygulanabilecek Gelişimsel Mentorluk Programlarının (Aktif Öğrenme prensipleri dahilinde yapılandırılmış, Birebir Mentorluk, Grup Mentorluk ve E-Mentorluk programlarının) oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasıyla destekleyerek, hedeflenen gelişim düzeyi ve sonuçlara ulaşmanıza destek olabilir.

Kurumsal değerlendirme ve ihtiyaç analizinde ön plana çıkan stratejik öncelikler ve YK ile koordineli bir çalışma planı dahilinde oluşturulacak Mentorluk Programı süreç tasarımı, eğitim, uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarında size destek olabilir.

Örnek Uygulamalar