geri
 
 STK'lar için Kurumsal  Değerlendirme  STK Yöneticileri için  Liderlik Programı ve  Öğrenme Grupları  STK Sürdürülebilirlik ve  Kaynak Geliştirme  Programı
           
 STK'lar için Mentorluk  Programları  STK'lar için KSS  Programları ve STK Rolü  Size Özel bir Bursiyer  Mentorluk Programı  Tasarlamak


 

STK’lar için “KSS” Programlarında Liderlik Rolü ve Uygulama Alternatifleri

Yazdırmak için tıklayın!

Kamu Kurumları ve Özel sektör Kurumlarının, kurumsal yaşam alanları, öncelikleri ve sınırları dahilinde çevresel, sosyal ve yönetsel alanda sağlanacak farkındalık için uygulanması gereken işbirliği ve çoklu paydaş katılımına dayalı işbirliği eylem planları açısından Sivil Toplum Kuruluşlarının varlığı, liderlik rolü ve desteği büyük önem taşımaktadır.

KSS projelerinin yapılandırılmasında önem taşıyan nokta; tasarlanan kurgunun, kurumsal hedeflere uygunluğu ile amaçlanan sosyal faydanın doğru eşleşmesi ve bunun sonucunda hedeflenen sosyal etkinin ortaya çıkmasının sağlayacak şekilde hazırlanmasıdır.

Kurumların stratejik hedef ve önceliklerine uygun kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirirken, uygun paydaşlarla bir araya getirmek için konuya uygun ilgili Kuruluşlar ve STK’larla işbirliği sağlanabiliyor.

“Öğrenme Ortağı”, Kurumsal değerlendirme, kurumsal kapasite gelişimi, sürdürülebilirlik, kaynak yaratma çalışmaları ve uygun öğrenme model ve programlarının geliştirilmesi ve uygulamasında size eşlik edebilir. STK olarak, Kurumsal stratejik öncelikleriniz, kilit fonksiyonlarınızda görev yapan ekip üyeleri ve/veya yapı bünyesinde liderliğin geliştirilmesine yönelik konu başlıkları veya tespit etmiş olduğunuz gelişim alanlarınızda, öğrenme odaklı gruplar için “Öğrenme Ortağı” tasarım, planlama, uygulama ve izleme amaçlı danışmanlık desteği sağlar.

Kurumsal Sosyal sorumluluk Projelerinde Sivil Toplum Kuruluşlarının varlığı, liderlik rolü ve desteği büyük önem taşımaktadır. Öğrenme Ortağı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde zenginleştirilmiş çoklu öğrenme modelleri dahilinde uygulanabilecek Gelişimsel Mentorluk Programlarının (Aktif Öğrenme prensipleri dahilinde yapılandırılmış, Birebir Mentorluk, Grup Mentorluk ve E-Mentorluk programlarının) STK’lar ile işbirliği dahilinde oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasına yardımcı olarak, STK olarak sizin hedeflediğiniz gelişim düzeyi ve sonuçlara ulaşmanıza destek olabilir.

Buna ek olarak, STK’lar için liderlik gelişimi, gönüllü katılımı, yapı içinde öğrenme iklimi oluşturmak, bursiyer programlarını (mezunlar, bursiyerler) desteklemek amacıyla uygulanabilecek Gelişimsel Mentorluk Programlarının (Aktif Öğrenme prensipleri dahilinde yapılandırılmış, Birebir Mentorluk, Grup Mentorluk ve E-Mentorluk programlarının) oluşturulması, yapılandırılması ve uygulanmasıyla size destek olabilir.

STK’lar için Danışma Desteği ve/veya Mentorluk Programları ile ilgili bilgi veya görüşme talebi için